Hopp til innholdet
far med lillebror på fanget sitt og storebror gir han en klem

Barneforsikring
 • Få et ekstra sikkerhetsnett for kun 236 kroner i måneden
 • Gir støtte til foresatte ved utvalgte sykdommer
 • Støtte ved alvorlig sykdom eller skade

Hva dekker barneforsikring?

Sykdom og ulykke kan føre til ekstra utgifter, og da kan en god barneforsikring bidra til å sikre barnet ditt økonomisk. Vi vil bidra til at barnets økonomiske situasjon i dag og for dagene som kommer, er ivaretatt.

Visste du at?

Hovedgrunnen til at barn får varige helsemessige plager er sykdom, ikke at de skader seg. Vår varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom gir en betaling på inntil 25 G. 

Spørsmål og svar om barneforsikring 

Kreft

 • Ondartede svulster
 • Blodkreft
 • Lymfekreft
 • Benmargskreft (myelomatose)

Hjerne

 • Hjernehinnebetennelse
 • Alvorlig hjerneskade
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg

Mage/tarm

 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs colitt

Nevrologiske og autoimmune sykdommer

 • Leddgikt
 • Multippel sklerose (MS)
 • Diabetes type 1

Annet (organer og lemmer)

 • Varige tverrsnittlammelse
 • Alvorlig brannskade
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Tap av ben eller arm

Foresatte får økonomisk bistand hvis barnet blir rammet av:

 • Kreft
 • Varige tverrsnittlammelser
 • Hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt)
 • Alvorlige brannskader
 • Organtransplantasjon
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Tap av ben eller arm
 • Alvorlig hjerneskade
Det er biologisk forelder med helt eller delvis omsorgsrett over barnet, fosterforelder, adoptivforelder, eller oppnevnt verge som kan kjøpe forsikring til barnet.
Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikringen fra barnet er 3 måneder til fylte 18 år.
Siden forsikringen dekker sykdommer som oppstår etter forsikringen har blitt aktiv bør du forsikre barnet så tidlig som mulig, for å være sikker på at sykdommer blir dekket. For å kjøpe barneforsikring hos oss må barnet være fylt tre måneder.
Du kan overføre forsikringen til eller fra et annet forsikringsselskap om det er like dekninger i begge barneforsikringene og lik forsikringssum. Les mer om flytting og gjenopptak av forsikring her.