Hopp til innholdet

Bærekraft - vårt felles ansvar

I over 150 år har vi drevet utvikling og velferd i vårt lokalsamfunn. I dag stå vi ovenfor nye og store utfordringer relatert til klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk styring. Som lokalbank har vi et ekstra ansvar for bærekraftig økonomi uten å skade mennesker og naturen rundt oss.

En jente ligger i en eng full av hvitveis

Et samfunnsoppdrag i endring

Vi i Trøgstad Sparebank er forpliktet til bærekraft, og det handler om å bygge en trygg fremtid for samfunnet, miljøet og kundene våre. 

Sammen bygger vi lokalsamfunnet

Sparebankkulturen er å sikre økonomisk trygget, utvikling og livskraftige lokalsamfunn.

Ved å drive banken godt og effektivt skapes midler som kommer lokalsamfunnet til gode. Det er en grunnleggende del av bankens strategi å støtte lokalsamfunnet ved å gi gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidra positivt til økt aktivitet og verdiskapning.

Vi ønsker å bidra til at våre lokalsamfunn er gode steder å vokse opp, bo og leve. Banken har tradisjonelt vært spesielt opptatt av inkludering og å støtte aktiviteter rettet mot barn og ungdom.

Her kan du laste ned våre Miljøfyrtårnrapporter

Vårt grønne produkter

Les også