Hopp til innholdet

Obligasjonslån

Obligasjoner utstedt til banken for perioder på ett eller flere år med en fast kupongrente som gjenspeiler markedsrenten på utstedelsestidspunktet. Utstederen betaler innehaveren renter på faste tidspunkt i året i den avtalte perioden. Ved forfallstidspunktet betaler utstederen den avtalte verdien av obligasjonen tilbake til innehaveren av obligasjonen.

Lån ISIN NO 0013052191

Notert på Nordic ABM. Start 19. oktober 2023. Slutt 5. oktober 2028. Ramme NMOK 75

Lån ISIN NO 0012931791

Notert på Nordic ABM. Start 31. mai 2023. Slutt 22. mars 2028. Ramme NMOK 75

Lån ISIN NO 0010892268

Notert på Nordic ABM. Start 10. september 2020. Slutt 10. september 2025. Ramme NMOK 50

Lån ISIN NO 0010902224

Notert på Nordic ABM. Start 28. oktober 2020. Slutt 28. oktober 2024. Ramme NMOK 55

Lån ISIN NO 0010984305

Notert på Nordic ABM. Start 21. april 2021. Slutt 21. april 2026. Ramme NMOK 50

Lån ISIN NO 0011202178

Notert på Nordic ABM. Start 12. januar 2022. Slutt 12. mai 2025. Ramme NMOK 50

Lån ISIN NO 0012520487

Notert på Nordic ABM. Start 5.mai 2022. Slutt 6.november 2026. Ramme NMOK 50

Lån ISIN NO 0012626102

Notert på Nordic ABM. Start 19.august 2022. Slutt 16.mars 2027. Ramme NMOK 75

Lån ISIN NO0012864380

Notert på Nordic ABM. Start 13.mars 2023. Slutt 13.oktober 2027. Ramme NMOK 75

Lån ISIN NO0012883216

Start 30.mars 2023. Slutt 22. mars 2024. Ramme NMOK 75