Hopp til innholdet

Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

I tråd med åpenhetslovens § 5 skal banken redegjøre for aktsomhetsvurderinger iht. lovens § 4, og offentliggjøre denne innen 30. juni hvert år. Under følger bankens redegjørelse for aktsomhetsvurdering for siste år.