Hopp til innholdet

Individuell pensjonssparing

Spar inntil 15 000 kroner i året og få en skatteutsettelse på inntil 3 300 kroner. I den nye ordningen er hele sparesaldoen din fritatt formuesskatt - og du betaler heller ikke skatt på avkastningen i perioden.

Dame ser på mobilen

Individuell pensjonssparing (IPS)

Synes du det er alt for lenge til pensjonsalder, eller du finner du på andre unnskyldninger for å ikke starte sparing til pensjon?

Pensjonssparing er lurt enten du velger å spare i fond eller på IPS. Hvordan finner du riktig spareform som passer for deg?

  • IPS: For noen kan det være fint å spare i IPS der pengene blir låst til du går av med pensjon og de dermed unngår å bruke opp disse pengene før de går av med pensjon.
  • Sparing i fond: Andre ønsker å ha midlene mer tilgjengelig hvis de plutselig skulle trenge dem. Da kan det være en god løsning å spare i fond fremfor å binde sparemidlene på IPS.

Mange velger ofte en kombinasjon av de ulike sparemåtene, både for å spare til alderdommen, men også for å kunne ha sparepenger mer tilgjengelig.

Hos oss får du personlig rådgivning om sparing og pensjon - vi hjelper deg å finne en god måte å spare på!

Visste du at...

... jo tidligere du starter å spare til pensjon, jo mindre trenger du å spare hver måned?

Dette lurer mange på om individuell pensjonssparing

Individuell pensjonssparing forkortes ofte til IPS. Dette er en form for pensjonssparing med skatteutsettelse. Du kan spare inntil 15 000 kr årlig og få 22 % skatteutsettelse på sparebeløpet. Du kan da få opptil 3 300 kr i utsatt skatt. Skatten betaler du først når du tar ut pengene, noe som tidligst kan være når du blir 62 år. Det er ingen formuesskatt på IPS-sparingen din.
IPS passer for deg som har skattbar inntekt og som ønsker å spare til pensjon. Midlene er bundet til du går av med pensjon, så du kan ikke ta ut disse sparepengene før du er 62 år. 

Midlene må utbetales over minimum 10 år. De kan tidligst tas ut når du fyller 62 år og kan tidligst avsluttes når du er 80 år. Dette betyr at hvis du går av med pensjon når du blir 62 år må utbetaling av de oppstarte pensjonsmidlene fordele seg over 18 år.

Hvis det årlige utbetalte beløpet blir mindre enn ca 20 % av 1 G (Folketrygdens grunnbeløp), kan det antall år pensjonen utbetales over reduseres slik at årlig utbetaling blir ca 20 % av 1 G.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.