Den norske aksjeporteføljen hadde i januar måned en avkastning på -0,03 %. Resultatet er hele 1,45 % bedre enn referanseindeksen –OSEFX– som på sin side endte ned -1,49 %.

Makro                                                                                                                                                                                                                                                                       

Januar har vært preget av urolighetene i Midtøsten, og spesielt situasjonen i Rødehavet. Shippingaksjer har generelt hatt en sterk start på året som en følge av dette. Mye tyder på at de fleste rederier vil velge å seile rundt Afrika en god stund videre, noe som har økt de fleste fraktrater. Oljeprisen steg også 5 USD i løpet av måneden, mye drevet av frykt for ytterligere eskalering av konflikten i området. Gassprisene har i motsetning til olje hatt en tung start på året. Dette som følge av svak etterspørsel på grunn av varmt vær, dårlig fart i europeisk industri og økt tilbud fra fornybart. Forventningene til fremtidige gasspriser har også endret seg signifikant ned. Forventningene til rentekutt har flyttet seg litt ut i tid, men retningen markedet tror på er fremdeles klart ned. Kronen har svekket seg noe i januar.

Norge Porteføljen

Schibsted annonserte i midten av januar at pengene etter Adevinta-salget vil bli delt ut tidligere enn ventet. Det er snakk om 25 milliarder kroner, der markedet forventer at store deler av beløpet kommer aksjonærene til gode. Beløpet tilsvarer ca. 111 kroner per aksje. I tillegg venter vi å få ut 6,2 milliarder kroner fra salget av News Media hvilket tilsvarer 27 kroner per aksje. Etter en litt treg start på måneden hentet aksjen seg fint inn igjen og endte opp 9,11 % i januar måned.

Kongsberg Gruppen bidro godt for den Norske Aksjeporteføljen i 2023, og den positive trenden fortsatte inn i januar måned. I 2024 og 2025 ventes et betydelig løft i statlige forsvarsordre hvilket førte til positiv estimatrevisjon gjennom hele måneden. Aksjen tikket dermed jevnt oppover hele måneden og endte opp hele 15,38 %. 
Shipping selskapene fikk seg også et løft i januar måned da konfliktene i Midtøsten og Rødehavet ikke ser ut til å avta.

Europeiske gasspriser falt markant gjennom hele måneden og dro med seg Equinor. Analytikerne verden over måtte re-visitere estimatene sine for 24/25-inntjeningen, hvilket endte med store kutt i forventet inntjening. Aksjen endte måneden ned 6,05 % i januar måned. Eika Norge ligger undervekt Equinor og tjener på kursfall relativt til indeks.

Vinnere                                             

  • Kongsberg Gruppen  15,38 %    
  • Schibsted ASA   9,11 %                                                            
  • Frontline Ltd. 16,26 %

                                                                                                                                                       Tapere

  • Tomra Systems  -14,44 %    
  • Aker BP ASA   -4,95 %                                                              
  • Equinor ASA  -6,05 %

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.