Hopp til innholdet
Tre mennesker sitter i hytteveggen foran et bål

Hytteforsikring
  • Ny hytte ved totalskade
  • Tilleggsdekning mot skadedyr, sopp og råte
  • Hytte Pluss dekker blant annet håndverkerfeil

Hva dekker hytteforsikringen 

Hytta er et samlingspunkt for familie og venner. Vår hytteforsikring dekker små og store skader, som vannskader, brann, innbrudd og naturskader. Hytteforsikringen gjelder for alle typer fritidsboliger som ikke er fast bebodd. 

Prisen på forsikringen blir avgjort av størrelsen på hytta, alder, beliggenhet og egenskaper. 

Visste du at?

Hytteforsikringen dekker bygningen og det som er fastmontert. For å få erstattet tingene i hytta, som møbler, klær og elektronikk, trenger du en egen innboforsikring for hytta i tillegg.

Spørsmål og svar om hytteforsikring

Prisen på hytteforsikring varierer ut fra størrelsen på fritidsboligen, byggestandard, sikkerhetstiltak som lekkasjestopp, samt hvilken dekning du velger. Hos oss kan du velge standard dekning (brann/vann/innbrudd) eller vår beste dekning Hytte Pluss.
For å få dekket klær, utstyr, møbler og ting i hytta, trenger du en egen innboforsikring
Hytteforsikringen kan sies opp med en måneds varsel. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg
Naturskade er skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.
Ja, vi forsikrer hytter som for eksempel leies ut på åremål. Vi tilbyr også forsikring ved korttidsleie. Ta kontakt med oss slik at hytta er riktig forsikret.