Hopp til innholdet
Et par gule gummistøvler vasser over et gulv tatt av flom
Steg for steg mot tørrere tider. Med de rette tiltakene, kan du navigere gjennom flomskadene og bringe hjemmet ditt tilbake til normalen. 
Tips- og råd

Er du rammet av flom?

Slik begrenser du skadene hvis du har blitt rammet av flom.

Det er mye du kan gjøre i forveien for å forhindre skader fra flom, men når vannet først har kommet inn er det andre grep du burde ta for å hindre skadene i å bli verre.

10 gode råd for å begrense skadene ved flom

1. Sikre skadestedet

Sørg for at du sikrer skadestedet slik at det ikke blir verre eller skjer flere skader. Hold folk unna bygninger som står i fare for å rase sammen eller der grunnen kan rase ut.

2. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut

Brannvesenet kan hjelpe deg med pumper.

3. Slå av sikringene

Slå av sikringer til elektrisk anlegg i etasjene som er oversvømt. Da kan du forhindre kortslutninger og gjøre det tryggere for deg selv.

4. Vent med å bruke varmtvannsberederen og elektriske anlegg

Ikke ta i bruk varmtvannsbereder eller elektrisk anlegg som har stått under vann før det har blitt kontrollert av elektriker.

5. Ta vare på tingene du vil ha erstatning for

Vi sender ofte en takstperson for å vurdere skadene eller en samarbeidspartner for å utbedre. Ta bilder eller video av det som er skadd slik at de kan brukes i erstatningsvurderingen.

Fortsett å dokumentere skadene over tid, ikke bare rett etter flommen, men også i dagene og ukene som følger. Hold et øye etter tegn på muggvekst.

6. Vask ut vann og slam for å begrense skadene

Jo raskere du får ryddet opp, jo mindre skade blir det over tid.

7. Sjekk at avløpet ikke er tett før du tar bygningen i bruk igjen

Etter en flom kan avløp lett bli tett av slam og rusk. For å unngå at vannet samler seg igjen, må avløpet være fri for blokkeringer. Du kan sjekke avløpene selv, men er du usikker, kan det være lurt å ringe en rørlegger.

8. La en ekspert vurdere skadene

En takstperson eller et saneringsselskap vil vurdere om det er nødvendig ned uttørking eller rivning hvis kjelleren din har oppfôret gulv av tre som har blitt oversvømt.

9. Forankre bygningen og fyll kjelleren hvis nødvendig

Hvis bygningen står i fare for å "flyte opp" må den forankres og kjelleren må eventuelt fylles med vann.

10. Luft bygningen

Er det trygt å gå inn, åpner du vinduer og dører for å la frisk luft strømme gjennom. Bruk vifter til å hjelpe til med tørkeprosessen. God ventilasjon kan hjelpe med å forhindre muggdannelse.

Kontakt oss

Trenger du hjelp, er vi her for deg. Kontakt kundeservicen vår, så står vi parat.

Visste du at?

Husforsikringen gjelder for selve huset, mens innboforsikringen gjelder for eiendelene dine.