Sparing og pensjon

Sparing og pensjon

Det finnes ulike måter å spare på. Det er lurt å ha en sparebuffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spare langsiktig i fond. Da kan du, over tid, få en høyere forventet avkastning enn å ha pengene på konto.

Illustrasjon av en sparegris hvor pengene flyr inn

Innskudd

Sparing er verdens beste ide. Se vår prisliste for våre innskuddsbetingelser. 

Ved større bankinnskudd er særvilkårskonto er vårt beste alternativ. Pengene har en bindingstid på 31 dager og renten fastsettes individuelt. 

Vi har svært konkurransedyktige vilkår. Ta kontakt så hjelper vi deg å få de riktige betingelsene på sparepengene dine.

Aktuelt

Ungt par ser på mobilen

Pensjonskonto i banken

Les mer om egen pensjonskonto og hvorfor det er lurt å ha dette i banken.
hånd med mobil, mobilbank, mobilbank med sparegris

Vi vil innføre plattformhonorarer

Dette vil innebære at vi vil endre måten du betaler for fond fra andre fondsforvaltere. Les hva dette vil betyr for deg!