ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingstransaksjoner. Meldingsstandarden er allerede innført i land med euro som valuta (SEPA). Den er i ferd med å bli implementert i øvrige EU og EØS-land, herunder Norge.

Målsetting med ISO 20022 i Norge

Norske banker har besluttet å innføre ny internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling. Den dekker hele betalingsløpet fra betaler til betalingsmottaker og omfatter både innenlandske og grensekryssende betalinger. Dette inkluderer transaksjonene fra kunden til kundens bank, videre til mottakers bank via oppgjørssentral og ender opp hos betalingsmottaker med eventuell tilbakemelding til kunden. Målet er å erstatte gamle, nasjonale, proprietære formater med en enhetlig, internasjonal standard.

Målet for ISO 20022 kunde bank prosjektet

I første fase vil prosjektet fokusere på transaksjoner som sendes fra kundens økonomisystem til banken og tilbakemeldingene fra banken til kunden, bidra til å koordinere arbeidet mellom partene som er involvert i implementeringen, og følge opp fremdrift.

Lovregulering

Finansavtalelovens §9 3. ledd pålegger at alle filbaserte euro-betalinger gjort av offentlig forvaltning og større virksomheter (over 10 ansatte eller 2 MEUR i omsetning) må følge ISO 20022 innen 31.10.2016.

Bankenes selvregulering

Banknæringen har besluttet at ISO 20022 skal tas i bruk i Norge for innenlands betalingsinstruksjoner i NOK, og grensekryssende betalinger uansett valuta. Målsettingen er å kunne tilby dette per 31.10.2016.

Bits AS

Bits (tidligere Bankenes Standardiseringskontor) er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Bits fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge. Bits leder ISO 20022 kunde bank prosjektet og samarbeider tett med bankene og økonomisystemleverandørene med implementering av ISO 20022.

Noen forkortelser

SEPA: Single European Payment Area (land med euro som valuta).

ISO: International Organization for Standardization.

 

Følg med på nyhetene som Bits legger ut.

http://bits.no/   og siste nyhetsbrev fra bits