Dette kan du gjøre i nettbanken

Dette kan du gjøre i nettbanken

Ny funksjoner gjør det enklere å administrere økonomien i bedriften.

Dette kan du gjøre i din nye nettbank

I nettbanken finner du flere ny funksjoner som gjør bankhverdagen litt lettere.

Dette er noen nye funksjoner i nettbanken:

  • Brukeradministrasjon Selvbetjent brukeradministrasjon der administrator kan opprette helt nye brukere, endre kontorettigheter og roller på eksisterende brukere, samt slette brukere.
  • Likviditetsoversikt Gir deg ett overblikk over forventede innbetalinger og utbetalinger i valgt periode.
  • Kontoopprettelse Administrator kan opprette nye konti for bedriften i nettbanken.
  • Hovedavtale/underavtaler Mulighet til å knytte flere bedrifter som underavtaler til hovedavtalen. Alle konti og brukere samles og administreres fra hovedavtalen. Passer for regnskapskontorer eller der det er behov for å arbeide med flere bedrifter uten å bytte mellom avtalene.
  • Kontogrupper Brukere kan lage egne grupperinger av konti som finnes i avtalen og bruke grupperingen flere steder i nettbanken. Passer for kunder med mange konti i samme

Se hvordan du bruker den nye nettbanken

Informasjon om nettbanken