Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor. Bedrifter og virksomheter som gjennomgår en miljøanalyse, og deretter oppfyller definerte bransjekrav, vil få en sertifisering som Miljøfyrtårn. For å kvalifisere til betegnelsen Miljøfyrtårn må bedriften godkjennes av en ekstern konsulent. Gjennom sertifiseringen forplikter banken seg til å levere en årlig klima- og miljørapport som viser virksomhetens påvirkning på indre og ytre miljø, samt sette opp en handlingsplan for kommende års arbeid. Rapportene vil være tilgjengelig på bankens nettside. 

Trøgstad Sparebank oppfordrer kunder og samarbeidspartnere til å gjennomføre miljøsertifisering. 

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn på deres nettside