Ved å drive banken godt og effektivt skapes midler som kommer lokalsamfunnet til gode. Det er en grunnleggende del av bankens strategi å støtte lokalsamfunnet ved å gi gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidra positivt til økt aktivitet og verdiskapning. Vi ønsker å bidra til at våre lokalsamfunn er gode steder å vokse opp, bo og leve. Banken har tradisjonelt vært spesielt opptatt av inkludering og å støtte aktiviteter rettet mot barn og ungdom.

Les mer om lokalverdi.