Pensjonseksperten

Trøgstad Sparebank brenner for lokale bedrifter og de ansatte som jobber der. Gjennom Pensjonseksperten får bedriftene hjelp til å forstå og skreddersy pensjonsordning som støtter oppunder bedriftens mål. Vi kommer også ut og holder ansattmøter slik at de ansatte forstår pensjonssystemet bedre, og verdsetter arbeidsgivers bidrag til denne.