Alle norske banker er i henhold til Hvitvaskingsloven pålagt å innhente kundeerklæring og gyldig legitimasjon fra sine kunder. Dette er for å hindre at norske banker brukes som et ledd i hvitvasking og terrorfinansiering.

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, er det veldig viktig at du legitimerer deg og besvarer kundeerklæring.

I ukene som kommer vil vi ta kontakt pr. brev eller SMS med de av våre kunder hvor vi har mangelfull dokumentasjon.

Frist for innlevering av kundeerklæring og legitimasjon er 16. september med mindre du har mottatt SMS/brev med annen frist.
Dersom banken ikke mottar kundeerklæring og legitimasjon innenfor frist, vil man miste tilgang til kontoene sine. Dette inkluderer også ev. BankID utstedt av Trøgstad Sparebank.
I ytterste konsekvens er banken etter Hvitvaskingsloven pålagt å avvikle kundeforholdet.

Vi har utvidet åpningstid for levering av informasjon:

 Dato Åpningstid
 Tirsdag 7. oktober 0900-1800
 Onsdag 8. oktober 0900-1800
 Onsdag 16.oktober 0900-1800


SPERRET KONTO
Har du fått din konto sperret, er årsaken til dette at vi fortsatt mangler legitimasjon og/eller kundeerklæringsskjema.

Ønsker du å få åpnet kontoen igjen, kan du ta kontakt med oss på 69 82 49 00. Sperring av konti vil foregå fra og med 7. oktober.

KUNDEERKLÆRING
I en kundeerklæring forteller du hvordan du som kunde vil bruke banken. Dette er opplysninger bankene i henhold til Hvitvaskingsloven er pålagt å innhente på både nye og eksisterende kunder, samt holde løpende oppdatert på eksisterende kundeforhold.
For mindreårige må begge foresatte signere skjema.

Har du nettbank eller mobilbank kan du bli bedt om å svare på disse spørsmålene når du logger deg inn.

LEGITIMASJON
Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre svært godt, men vi er allikevel pålagt å ha legitimasjon på alle kunder.

Hvilken type legitimasjon?
Vår klare anbefaling er at alle kunder legitimerer seg med pass. For å kunne ha BankID er det krav om å legitimere seg med gyldig pass, og ved å legitimere deg med pass er du også sikret at du i fremtiden kan få tilgang til alle tjenester med strengere krav til legitimasjonskontroll.
Dersom du ikke har pass og ikke har behov for BankID, kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks. førerkort, nasjonale ID-kort fra et EØS-land, norsk utlendingspass (blått pass) eller norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass).
For barn under 15 år er fødselsattest også gyldig.
Pass kan ikke være utgått på dato. Nødpass godtas ikke.

Kopi av legitimasjon
Har du ikke anledning til å møte opp i banken med legitimasjonen, kan den også sendes pr. post til Trøgstad Sparebank, Pb 114, 1860 TRØGSTAD.
Eller digitalt i nettbanken; logg inn i nettbanken og velg «kontakt oss». Klikk så på de tre strekene oppe til høyre og velg «Ny melding». Last så opp en skannet kopi av informasjonen du skal sende oss. Denne kommunikasjonsformen er helt sikker.
Vi ser likevel helst at man fysisk møter opp i banken, slik at vi kan få skannet legitimasjonen din på skikkelig måte.
OBS! Skal man sende kopi av legitimasjon, må denne være signert av to myndige norske personer. Personnummer på de som signerer skal være påført kopien.

Innlevering av legitimasjon via PUM

Banken tilbyr PUM-tjeneste for innlevering av legitimasjon. Ta kontakt med banken dersom det er aktuelt for deg.


Skulle det være noen spørsmål vennligst kontakt oss på telefon 69 82 49 00 mellom kl. 09.00 - 15.00 på hverdager, eller e-post til post@tsbank.no.