Det er viktig at vi som bank kommer tidlig inn i prosessen slik at drømmen kan realiseres så effektivt som mulig. Vi anbefaler derfor at du kontakter en rådgiver for å drøfte dine planer og hvilken økonomisk ramme som kan innvilges. Her er noen punkter som vi vil kreve av dokumentasjon (ikke uttømmende og kan variere):

  • Kredittvurdering av lånesøkere og evt. realkausjonister som innebærer relevant dokumentasjon
  • Tinglyst målebrev
  • Tinglyst skjøte
  • Byggetillatelse
  • Kostnadsoverslag fra entreprenør
  • Byggekontrakt med fremdriftsplan
  • Finansieringsplan; lån, egenkapital (må dokumenteres) og evt. egeninnsats
  • Forsikring; bygg under oppføring
  • Byggelånskontrollør som utfører; Forhåndstakst på ferdigstilt bygg, befaringer på byggeplass underveis i byggeprosessen samt ferdigtakst når bygget er ferdig.
  • Normal varighet på et byggelån er inntil 1 år.