Vi i Trøgstad Sparebank setter pris på alle søknader vi vår inn. Det er initiativet fra dere som gjør at vi kan bidra til å bygge lokalmiljøet med midler fra gavefondet.