Drivhuset oppleves som en del av Torvet bok & mer. I disse arealene er det cellekontorer, arbeidsplasser og et større møterom til gratis utlån.

Tilgjengelighet er viktig for Drivhuset.

Trøgstad Sparebank Drivhus kan benyttes av gründere og oppstarts- og lokale bedrifter, lag og foreninger, hjemmekontor, samt elever som trenger et grupperom.