Norges Bank senket styringsrenten til null prosent for første gang i historien forrige uke. 
Vi setter derfor renten ned med inntil 0,40 % på utlån og inntil 0,25 % på innskudd til både privat- og bedriftskunder. 
Med reduksjonen som ble iverksatt i april, har vi totalt kuttet renten med inntil 1,25 % på utlån. 
Rentejusteringen på utlån vil bli gjennomført raskere enn varslingsfristen på 6 uker, og justering av renter på innskudd vil bli gjennomført 8 uker etter varsling.
Informasjon vil bli sendt pr nettpost eller brev i løpet av kort tid. Oppdatert prisliste ligger ute på våre nettsider og gjelder fra 14. mai.

Trenger du avdragsfrihet og renteutsettelser på lånet ditt?
Vi tilbyr i tillegg alle kunder som er økonomisk rammet av koronapandemien avdragsfrihet og renteutsettelser. Det er dette som vil gi den største effekten for lommeboken på kort sikt. Når vi nå setter ned renten får alle våre boliglånskunder en lettelse fremover. Det er mange som er bekymret for økonomien i disse vanskelige tider, og vi ønsker at du tar kontakt med oss hvis du har eller tror du kan få økonomiske utfordringer. Vi skal hjelpe deg så langt det lar seg gjøre. Benytt søknadsskjema her: https://tsbank.no/korona

Driver du egen bedrift?
Trøgstad Sparebank er ved din bedrifts side. Vi er klare til å bistå med avdragsfrihet, økte kreditter og ta i bruk virkemiddelpakken fra staten. Se mer her: https://tsbank.no/aktuelt/korona_bedrift_garanti

Trøgstad Sparebank er en av Norges mest solide banker og vi har rådgivere klare til å bistå deg i denne krevende situasjonen. Ta kontakt med din rådgiver her: https://tsbank.no/ansatte