Hvert av tettstedene får 250.000 kroner, men i tillegg skal DU få være med å bestemme hvem som får de siste 200.000 kronene!
Heier du på aktivitetspark på Skjønhaug, aktivitetspark i Havnås, Heiåsparken i Båstad eller Furuberget i Tosebygda?

Klikk deg inn i mobilbanken din for å avgi din stemme!

Vi ønsker at gaven kommer innbyggerne og lokalsamfunnet til gode. Gaven gis til Skjønhaug Velforening, Båstad Vel, Havnås Vel og Tosebygda Aktivitetsforening/Furuberget Grendehus ut fra hvor mange stemmer de får. Offisiell tildeling vil skje på jubileumsmarkeringen 18. juni på Skjønhaug Torg.

Kandidat: Skjønhaug Vel.
Kategori: Veldedig organisasjon
SKJØNHAUG AKTIVITETSPARK / Skateanlegg

Bakgrunnen for prosjektideen er at barn og unge på Skjønhaug etterlyser et aktivitetstilbud utover den organiserte aktivitet i bygda. Barn og unge på Skjønhaug har ikke en sosial og aktiv møteplass. Et manglende aktivitetstilbud fører til at flere barn og unge, velger digitale møteplasser i stedet for aktive møteplasser på utendørs arena.

En skatebane kan i seg selv benyttes til mange aktiviteter utover rullebrett. Vi ønsker å etablere et aktivitetsområde for alle. Ideen er å planlegge langsiktig slik at området kan utvikles over tid til å inneholde flere aktiviteter for alle aldersgrupper. Sykkelløype, faste stativer, trampoline, slack-line for trening og lek er noen eksempler. Vi ønsker å plassere aktivitetsparken i eller nær Skjønhaug sentrum, helst i nærheten av barne- og ungdomsskolen. Vårt førstevalg er like ved skistadion på venstre side av gangveien mot skråningen opp mot vanntårnet. Dette området ligger omtrent på skoleområdet og vil derfor kunne benyttes av barn og unge også i skoletiden.  Det er ellers et viktig poeng at aktivitetsparken ligger i et område hvor folk ferdes.

Skjønhaug

Kandidat: Havnås Vel
Kategori: Veldedig organisasjon
Aktivitetspark for alle.

Vi, Havnås vel, har et ønske om å utvikle området i forkant av barneskolen til en aktivitetspark til bruk for alle. I denne parken ønsker vi å bygge en pumptrack sykkelbane, utendørs treningsapparater, trampoline og en beplantet sosial hvilesone. Vi mener at en slik park spesielt vil komme skolebarna til gode både i skoletiden og som treffpunkt i fritiden. Samtidig vil dette også kunne bli et bra sted for ungdom og voksne å både trene og være sosiale. I tillegg vil beliggenheten også kunne være fin for fengselet da det blir mer aktivitet i nærheten. Parken vi også være et godt blikkfang for alle som reiser gjennom Havnås.

Havnås Vel

Kandidat: Båstad Vel
Kategori:  Veldedig organisasjon
Videreutvikle "Heiåsparken"

Vi i Båstad vel tok for noen år siden initiativ til, og anla "Heiåsparken" i sentrum av Båstad, delvis med midler fra Trøgstad sparebank. Området er flittig brukt av befolkningen, og vi vil gjerne videreutvikle parken vår. Vi ønsker å anlegge aktivitetsløype som kan brukes av både voksne og barn, samt ei huske. Vi vil at parken skal være et sted der gamle og unge kan være i aktivitet, ikke at parken skal være til pynt.

Båstad Vel

Kandidat: Tosebygda aktivitetsforening/Furuberget Grendehus
Kategori:  Veldedig organisasjon
Nytt inngangsparti med universell utforming, samt skifte av tak på Furuberget Grendehus.

Målet vårt er å gjøre grendehuset vårt velkomment og tilgjengelig for alle brukergrupper, samt å sikre det mot fukt- og råteskader. Taket er nå 40 år gammelt med lekkasjer mange steder og adkomsten via underetasjen og opp til salen begrenser muligheten for en verdig adkomst for bevegelseshemmede.

Enkel adkomst for mennesker med nedsatt funksjonsevne er helt nødvendig i dagens Norge, og her lever ikke grendehuset vårt fra 1979 opp til moderne krav. Et grendehus skal være et anker og et symbol på et levende grendeliv. Vi ønsker at vårt grendehus skal være et slikt samlingspunkt for alle bygdas innbyggere, men bygningens utforming med inngang og toaletter i underetasjen, og innvendig trapp opp til kjøkken og sal begrenser tilgjengeligheten for de med nedsatt funksjonsevne. Vi som forening ser det som vår oppgave å være et bindeledd for alle innbyggere, og har et mål om at huset vi eier i fellesskap skal inkludere og ikke ekskludere. Tiltaket vi planlegger å gjennomføre vil uten tvil både forskjønne bygningen, men aller viktigst, gjøre grendehuset til det inkluderende bindeleddet det er bygget for å være. Videre er et tett tak en nødvendighet for husets videre eksistens.

  

Tosebygda Grendehus