Kundevalgmøte 8. mars 2023 kl. 16.00

De som ønsker å delta på møtet må senest fredag 3. mars 2023 kl. 15.00 registrere seg med antall stemmer til bankens kundesenter på 69 82 49 00 eller på epost til post@tsbank.no. Innkalling med lenke til Teams-møtet vil bli sendt i forkant.

Generalforsamlingen i Trøgstad Sparebank består av 16 medlemmer og 6 varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av bankens kunder. For kommende periode er det 3 faste medlemmer på valg, som velges for 4 år.

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag til kandidater til bankens generalforsamling. Forslagene må inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse. Forslagene må være oversendt Trøgstad Sparebank innen onsdag 22. februar 2023.

Bare myndige kunder (privat eller som representant for annen juridisk kunde) som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer. Ingen kan avgi mer enn to stemmer.

Valgkomiteen vil i møtet innstille på forslag til kandidater.

Bankens ordinære generalforsamling vil bli gjennomført torsdag 23. mars i bankens lokaler på Skjønhaug.

 

Rune Strønes
Generalforsamlingens leder