Anbefalte tiltak.

Opplever bedriften negative konsekvenser av Korona-situasjonen, er det viktig at du tar kontakt med din bedriftsrådgiver så raskt som mulig. Sammen kan vi lage en plan for deg og din bedrift. Våre generelle råd til våre bedrifter:

 • Fokus på kostnadene
  Hva kan du gjøre med din kostnadsbase på kort og lengre sikt? Identifiser hva dine største kostnader er. For de fleste er dette varer, husleie, lønninger, finans og IT. Ta kontakt med leverandører, utleier, bank og andre tjenester og inngå avtaler om betalingsutsettelser og reduserte priser.
  Har du ansatte, som ikke er i drift, ta i bruk permitteringer. Myndighetene har redusert antall dager som bedriften er ansvarlig for til 2 dager.
 • Hold hjulene i gang
  Opplever du stopp i kunde- og ordreinngangen? Er det alternative tjenester bedriften din kan levere? Kan dagens eller nye tjenester leveres sluttbruker på en annen måte? Har du prosjekter du tidligere ikke har hatt tid og kapasitet til, som fortsatt er relevante?
  Ta kontakt med bedrifter i lokalsamfunnet. Kan dere hjelpe hverandre gjennom krisen? Kanskje dere kan finne måter å samarbeide på for å kutte kostnader og finne nye markeder.

Ta i bruk virkemiddelpakkene fra staten

Staten har den siste tiden gjennomført flere endringer som skal hjelpe bedrifter.

 1. Kompensasjonsordning for bedrifter
  Regjeringen la torsdag 2. april frem detaljene for den nye kompensasjonsordningen for bedrifter som rammes av tiltakene som er innført ifbm Koronaviruset. Ordningen vil dekke faste kostnader i bedrifter som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i mars (sammenlignet med mars i fjor), og minst 30 prosent fall i april og mai (sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor).

  Kompensasjonsordningen blir todelt:

  1.  Bedrifter som er pålagt å stenge av staten:
  Omsetningsfall i % x Faste kosnader x 90 %

  2. Andre bedrifter:
  Omsetningsfall i % x (Faste kostnader - 10.000,-) x 80 %

  Faste kostnader:

  Leie av lokaler
  Lys og varme
  Renovasjon, vann og kloakk
  Andre leiekostnader
  Regnskap, revisjon og annen rådgivning
  Kontorkostnader (f. eks kommunikasjon)
  Forsikring og transportmidler
  Kontingenter
  Forsikringspremie
  Netto renteutgifter
   

  Søknadsprosessen:

  1. Bedrifter legge selv inn omsetningstall og faste kostnader
  2. Tallene blir kryssjekket mot ulike register
  3. Hvis søknaden blir automatisk godkjent =  penger på bok
  4. Hvis søknaden blir avslått = manuell behandling
  5. Etterkontroll av revisor/stats. aut. regnskapsførere
   aKan bli sanksjoner og straff ved juks

  Portalen vil være klar fredag 17. april.
  Ordningen vil gjelde for mars, april og mai, med månedlig søknader og utbetaling. Ordningen kan bli forlenget og justert fortløpende.

 • Statsgaranterte næringslån
  Myndighetene har bevilget MRD 50 i garantiramme, som bankene kan benytte til å yte lån og kreditter til eksisterende bedriftskunder. Vurdering av hvem som skal få nyttiggjort seg slike garantier skal forvaltes av banken. Garantiene skal kun benyttes til nye lån og kreditter til eksisterende låne/kredittkunder, med maks løpetid på inntil 3 år.  Samlet lån til din bedrift kan ikke utgjøre mer enn 2 ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Din søknad er derfor helt avgjørende ifht om banken kan benytte seg av garantien for din bedrift. Trøgstad Sparebanks lokalkunnskap vil også være helt essensielt i vurderingen. Banken vil komme med mer informasjon, så fort kriteriene er endelig besluttet.

Les mer om kompensasjonsordningen for bedrifter og statsgaranterte næringslån her: https://tsbank.no/aktuelt/statsgaranterte-laan

Har du behov for lån, økt kreditt eller betalingsoverhopp, gå inn på lenken under og legg inn din søknad. Vi behandler den så raskt det lar seg gjøre.
SØKNAD