Vi har gode muligheter for både telefon- og skypemøte.Tiltak som Finansdepartementet har kommet med for å bedre likviditeten i bedriftene:

- Frist til permitteringer er to dager og lønnsplikten til arbeidsgiver er tilsvarende to dager lang (er opprinnelig 15 dager). Den som er permittert vil få dagpenger ved å kontakte nav fra første dag man er permittert. Permitteringsvarsel brev fra arbeidsgiver vil være dokumentasjon ovenfor nav.

- 1.termin forskuddskatt (for næringsdrivende i enkeltpersonforetak) som forfaller nå 16.03.2020 kan utsettes til 1.mai.

- Bedrifter (AS) som får underskudd skal kunne tilbakeføre dette underskuddet mot tidligere års beskattet overskudd.

- Bedrifter som går med underskudd, kan også få utsatt frist for å betale formuesskatt.