Åpen turnering - Alle golfere har anledning til å melde seg på turneringen.
          
Tidspunkt - Lørdag 31. august kl.10.00 Shotgun

Sted - Fet Golfklubb

Turneringsform - Scramble – 2-mannslag 18 hull
Du/dere kan melde dere på som lag – har du ingen makker, melder du deg på alene, og vi finner en makker til deg

HCP - Parets snitt hcp (mottatte slag på banen) – reduksjon 30%

Påmeldingsavgift - Kr.100,- (Ingen Greenfee)

Hva er Scramble
Reglene er slik at hver spiller slår ut på hvert hull. Deretter velger man det beste av utslagene og alle spillerne spiller videre fra det punktet hvor dette utslaget ligger. Man velger igjen det beste av disse andre slagene, og alle spillerne spiller videre derfra. Slik fortsetter man helt til ballen er i hullet.

Etter turneringen blir det premieutdeling og bevertning.
Tilleggspremiering for « longest drive og closest to the pin».

Dersom du har spørsmål rundt arrangementet, kan du ta kontakt med Tina Dokken på telefon 69 824900 tkd@tsbank.no
eller Dag Skjørten på tlf. 69824918 ds@tsbank.no.

Elektronisk påmelding innen onsdag 28. august her.