Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ta vare på deg og dine økonomiske interesser hvis du ikke lenger klarer det selv. Demens eller annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i framtiden trenger hjelp til dette.
Advokat Unni Rådalen redegjør for viktigheten av bl.a. fremtidsfullmakt.
Elektronisk påmelding innen 2. mars.
Eller kontakt oss på tlf 69 82 49 00 / post@tsbank.no.