Bankens generalforsamling består av kunder som har innskudd i banken (innskytere), og ansatte.

Onsdag 6. mars skal kunder av banken velge 3 medlemmer og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen for perioden 2024 – 2028.

Bare myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Banken har en egen valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater.

Disse må være oversendt banken senest 2 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse. 

Forslag sendes til leder for valgkomiteen: Trond Andreas Enger på e-postadresse: troandeng@gmail.com

Påmelding

Påmelding til kundevalgmøte sendes til Lars Dingstad-Eriksen per e-post til lde@tsbank.no eller per post til Trøgstad Sparebank v/Lars Dingstad-Eriksen postboks 114, 1860 Trøgstad.

Tid og sted

Onsdag 6. mars kl. 16.00 på Teams (du vil motta e-post med påkoblingslenke når du har meldt deg på).