Årsaken til svært mange konkurser er at tegnene på dårlig økonomi ikke blir oppdaget tidlig nok og at redningsaksjonen settes i gang for sent. Vårt råd er å være på vakt mot faresignaler og kontakte banken så tidlig som mulig. 

Å ha god kontroll på utgifter og inntektsstrømmer er avgjørende for å gjøre kloke valg.  Greier du å utligne økte utgifter med økte inntekter? Er det svikt i salget eller har du mye utestående fordringer som går ut over likviditeten?

Kanskje er tiden inne for å revidere budsjettene og gjøre nye estimater for framtida? Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre grep i form av pris- eller produktendringer, kostnadskutt – eller finansieringsløsninger. Din bedriftsrådgiver i banken er en god sparringspartner for å finne fram til gode løsninger. 

Kontakt oss gjerne for et møte!